Policja na świecie

Ze względu na pracę i zainteresowania podczas podróży staram się poznawać policjantów pełniących służbę w odwiedzanych krajach. Podczas wakacji w Izraelu obserwowałem pracę tamtejszych służb. Ze względu na warunki geopolityczne w państwie tym widać wielu umundurowanych ludzi. Nikogo nie dziwi uzbrojony żołnierz wsiadających do autobusu czy policjant z bronią maszynową…